Wij garanderen een spoedige installatie

Best geteste isolatie

Goed beoordeeld op Google

Natuurvriendelijk isoleren

Privacy statement Isototaal.Privacy statement Isototaal.
Privacy statement Isototaal.Privacy statement Isototaal.

Privacy statement Isototaal 

Isototaal neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@isototaal.nl.

Wie is Isototaal?

Isototaal is de besloten vennootschap Isototaal, kantoorhoudende te (1906 BL) Limmen aan Maatlat 25 a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67936865.
Wanneer Isototaal jouw persoonsgegevens verwerkt, is Isototaal de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Isototaal heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Isototaal over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Isototaal. U kunt verzoeken dat Isototaal uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Isototaal te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Isototaal of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  U heeft het recht uw persoonsgegevens van Isototaal te verkrijgen. Isototaal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Isototaal u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Isototaal
  Een verzoek kan verstuurd worden naar info@isototaal.nl. Isototaal zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Isototaal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Isototaal uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd.
Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Hoe gebruikt Isototaal uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Isototaal persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Isototaal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Isototaal worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 • Doeleinde: Beheer van bestellingen
  Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Facturatie
  Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: CRM
  Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Website analytics
  Gegevens: Surfgedrag, Locatie
  Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • - Potentiële klanten als referentie, altijd met toestemming.
 • - Het kan zijn dat Isototaal verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Isototaal ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Isototaal worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Isototaal worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken, waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Isototaal uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@isototaal.nl.
Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Isototaal uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@isototaal.nl.
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.